• 0 Ganzen en zwanen | Slobleend | Wulp - Sovon -2020-03

  In deze nieuwsbrief van maart 2020. Ganzen & zwanen: voorjaarstrek gestart De Slobeend draait er omheen Slaapplaatstelling februari Wulp Vogelteller in de kijker: Wil Gerritse

 • 0 Van 77 naar 14 ideeën. Wat is er geselecteerd? 2020-03

  Nieuwe ideeën verder onderzoeken In de afgelopen periode zijn 77 nieuwe ideeën ingediend door bedrijven, bewoners en belanghebbenden voor het oplossen van verkeers- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied rondom de Gouwe. De Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) spreekt haar waardering uit voor de betrokkenheid van de omgeving bij het vinden van oplossingen. Alle ideeën  zijn doorgenomen. Daarvan adviseert de BAG veertien voorstellen uitgebreid te onderzoeken, als aanvulling op de 26 die vorig jaar in beeld zijn gebracht. Daarnaast worden ideeën onderzocht die op korte termijn uit te voeren zijn. De resultaten gaan we in samenhang bekijken. 14 nieuwe ideeën verder onderzoeken Noordelijke verbinding Boskoop-N11 Brug in de noordwestelijke randweg Boskoop Westelijke randweg Hazerswoude-Dorp Ongelijkvloerse verbinding in Hazerswoude-Dorp Omloopswetering als nieuwe ontsluiting Reeuwijk-Dorp Korte verbinding Moordrechtboog en zuidelijke rondweg Waddinxveen Ongelijkvloerse kruising Brugweg/Henegouwerweg Waddinxveen Doortrekken van de Reeuwijkse randweg naar Amaliabrug/Parallelstructuur A12 Parallelweg N207 Vervangen hefbruggen Waddinxveen en Boskoop Fietsverbinding Gouda-Bodegraven Fietsroute Gouda-A12-Waddinxveen Fietsroute Gouda-Baarsjeskade-Waddinxveen Fietsroute Gouda-Alphen a/d Rijn via de Middelburgseweg Alle ideeën leest u in het document ‘Analyse 77 nieuwe ideeën’ op www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten jan-maart 2020 Korte termijn maatregelen Naast de ideeën voor de lange termijn, uitvoering over tien jaar en langer, zien bestuurders ook kansen voor voorstellen die mogelijk op korte termijn, binnen vijf jaar zijn waar te maken. Hierbij valt te denken aan bewegwijzeringsborden, smart mobility en veiligheidsmaatregelen op de Gouwe. Welke dit zijn, leest u in het document ‘Analyse 77 nieuwe ideeën’ op www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten jan-maart 2020 Wat is de relatie met N207 Zuid? Het project N207 Zuid betreft een voorstel voor maatregelen in de regio Hazerswoude-Dorp, Boskoop en Waddinxveen. De N207 Zuid maatregelen zijn korte tot middellange termijnoplossingen, die in vijf tot tien jaar zijn aan te leggen. Beter Bereikbaar Gouwe onderzoekt momenteel diverse maatregelen voor een betere bereikbaarheid in dezelfde regio. Dit zijn oplossingen, in samenhang met andere maatregelen, waarbij naar de lange termijn wordt gekeken. De maatregelen van de N207 Zuid komen niet in de plaats van de maatregelen die onderzocht worden binnen het programma Beter Bereikbaar Gouwe. Ze bestaan naast elkaar. De voorgestelde middellange en lange termijnoplossingen hebben een afhankelijkheid met elkaar. Ze zijn bedoeld om elkaar te versterken. Om ervoor te zorgen dat de voorgestelde oplossingen in samenhang worden bekeken, besluiten de Raden en Staten daarom tegelijkertijd over de voorgestelde maatregelen voor N207 Zuid én Beter Bereikbaar Gouwe.

 • 0 Winterkoning - De echte koning

  Wie niet sterk is moet slim zijn! Het is verbazingwekkend dat zo’n klein pluizenbolletje als een winterkoning zo hard kan zingen: het hele jaar door kunt u hem horen schetteren. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom hij ‘koning’ heet en naar de winter is genoemd? Luister naar dit populaire sprookje:...

 • 0 Strandloper

  • Website
  • door Els Baars
  • 02-03-2020

  Iedereen wordt in de winter vertederd door een klein vogeltje dat langs de golven van de zee rent. Wist u dat dit strandlopertje een heel belangrijke taak heeft? Dankzij zijn nauwgezette werk hebben de Zee en het Land nog maar zelden ruzie, luister...

 • 0 Nieuws januari 2020

  • door via Vogelbescherming Nederland
  • 01-03-2020

  Onderzoek naar verstoring broedseizoen De West Brabantse Vogelwerkgroep heeft n.a.v. discussie met de gemeente en organisatoren van festivals in het broedseizoen een inventarisatie uitgevoerd naar wetenschappelijke onderzoeken die dit fenomeen hebben bestudeerd. Uiteindelijk heeft de gemeente nu gekozen voor een periode waarin bij/in natuurgebieden geen luidruchtige festivals meer mogen plaatsvinden. Omdat er in heel Nederland veel natuur-/vogelverenigingen te hoop lopen tegen festivals in het broedseizoen en in (de omgeving van) natuurgebieden willen wij jullie dit rapport aanbieden (zie bijlage). Doe er jullie voordeel mee (en natuurlijk dat van de vogels)! IJsvogelfonds 1e ronde 2020 Vele tientallen kleine en lokale vogelbeschermingsprojecten konden van start gaan dankzij steun van het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij. Vaak boeken zulke projecten mooie resultaten, bovendien leveren ze draagvlak en enthousiasme op voor de bescherming van vogels in heel ons land. Het IJsvogelfonds werd in 2011 in het leven geroepen. De ijsvogel in de naam van het fonds is ontleend aan de mascotte van de Postcode Loterij. Het fonds is er dus niet – zoals wel eens wordt gedacht – alleen voor ijsvogels, maar voor álle Nederlandse vogels. Een aantal van de resultaten willen we hier graag voor het voetlicht brengen. Tot en met 2018 zijn overigens in totaal 190 projecten ingediend, waarvan er 117 zijn toegekend. Hier is een totaalbedrag van ruim € 175.000 mee gemoeid.  In een aantal gevallen was er sprake van medefinanciering van anderen, en voor zover bekend is met de bijdragen van het IJsvogelfonds voor zeker € 530.000 aan lokale vogelbeschermingsprojecten mogelijk gemaakt.  Een meer dan ruime ‘prijsverdubbelaar’ dus!  Kortom, hebben jullie een project waar je (mede)financiering, kijk hier voor meer informatie, alle eerder toegekende projecten, het reglement en het deelnameformulier: www.vogelbescherming.nl/ijsvogelfonds. We zien jullie aanvragen graag tegemoet! Meer geld ‘te krijg’ Maar er zijn meer van dergelijke fondsen. Denk bijvoorbeeld ook eens aan de Van der Hucht de Beukelaar Stichting of het Bettie Wiegmanfonds. Wat dat eerste betreft: het gaat hierbij om max. (en bij hoge uitzondering) enkele duizenden Euro’s, maar vaak kan dat al flink helpen Via de website van de Van de Hucht de Beukelaar kan men aanvragen indienen: www.vdhdb.nl. Lees echter wel tevoren even wie in aanmerking komen Een ander fonds waar jullie aan kunnen denken, vooral bij projecten in de drie noordelijke drie provincies, is de Stichting Bettie Wiegmanfonds.  De Stichting Bettie Wiegman Fonds heeft ten doel het stimuleren van onderzoek naar en bescherming van in Nederland - en met name Noord-Nederland en Waddengebied - voorkomende vogels. Voor meer informatie zie: www.bettiewiegmanfonds.nl. de huidige inzendtermijn staat overigens nog tot 15 februari a.s. open, dus als jullie nog een project ‘klaar’ hebben liggen? Jaar van de Wilde Eend Zoals jullie weten is 2020 het Jaar van de Wilde Eend. Want hoe kan het zijn dat één van onze bekendste watervogels al jarenlang in aantallen achteruit gaat?  In 2020 krijgen we de kans de wilde eend eens goed onder de loep te nemen.  De wilde eend is zo algemeen, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Sinds 1990 is al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. Dit past in het plaatje van de brede afname van algemene vogelsoorten, zoals de spreeuw en de huismus. Aangezien de wilde eend in Nederland vooral een standvogel is, laten de winteraantallen een vergelijkbaar beeld zien. Naar de oorzaak tasten we in het duister. Weten we wel genoeg over onze talrijkste eend? Zie de bijlage en (vooral ook) www.jaarvandewildeend.nl voor meer informatie en wat jullie kunnen doen. Oproep: Ochtendkoor En dan nog dit: Vroege Vogels wil op 10 mei in samenwerking met Vogelbescherming een special uitzenden rond het vogelochtendkoor, en in samenwerking met het net Radio 1 groots aanpakken. Het is de eerste zondag van de Nationale Vogelweek, dus meteen een mooi aftrapmoment hiervoor. De bedoeling is dat op we een aantal plekken in het land speciale excursies organiseren om te luisteren naar het ochtendconcert. Dat zal zijn vanaf een uur of vijf. En vanaf die plekken wordt dan live geschakeld in de uitzending, die naar alle waarschijnlijkheid eerder begint of inbreekt op de eerdere programma’s. Daarnaast willen we graag door het hele land verschillende excursies (laten) organiseren waaraan belangstellenden mee kunnen doen. Die zullen niet  op de radio komen, maar wel deel van het evenement zijn. Mogelijk dat we het ook koppelen aan het ‘verdwijnende’ geluid van bijvoorbeeld veldleeuwerik en zomertortel. En deze zouden we heel graag samen met jullie organiseren. Wij bieden een platform op onze site waar de excursies te zien zullen zijn en wij zorgen voor publiciteit (ook in de periode voorafgaand aan het evenement. Bovendien is het een geweldige kans is om nieuwe mensen te bereiken en het geeft jullie bijvoorbeeld de mogelijkheid om mensen uit te leggen hoe je aan de hand van vogelzang een gebied op broedvogels kunt inventariseren.