Flappen tegen vogelsterfte aan hoogspanningsmasten in de Wilck

Hazerswoude - Speciale vlaggetjes aan hoogspanningsleidingen moeten voortaan voorkomen dat volgens zich doodvliegen tegen de draden.

Idee

14 juli 2009

Door om de vijftig meter een vlaggetje te bevestigen aan de bovenste bliksemdraden tussen de hoogspanningsmasten, zou het aantal vogels dat daardoor omkomt binnen een jaar met 90 procent kunnen dalen.

Het idee van de flappen komt uit Duitsland. De Duitse netbeheerder RWE Transportnetz Strom heeft de vogelflappen ontwikkeld, samen met vogelbeschermingorganisaties en universiteiten. In Duitsland is het vogelgedrag rond 12.200 kilometer aan hoogspanningslijnen onderzocht. De flappen werken daar prima. Speciaal getrainde helikopterpiloten van de RWE bevestigden gisteren de flappen aan de Hazerswoudse hoogspanningsdraden in de Wilck.

Proef

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT is gisteren begonnen met een proef in de vogelrijke veenweidepolders rond Hazerswoude in het Groene Hart.
Over een jaar moeten tellingen uitwijzen of er inderdaad minder grutto’s, zwanen, eenden en andere vogelsoorten zijn omgekomen. Wanneer de proef slaagt, wil TenneT de vogelflappen, oftewel Bird Flight Diverters, ook gaan toepassen in andere vogelrijke gebieden in ons land waar veel hoogspanningsmasten staan.

Noodzaak

Uit een telling, die in de winter van 2007 en 2008 in de polders van Hazerswoude is gedaan, blijkt dat op een traject van vier kilometer 251 dode vogels onder de masten werden gevonden. Het waren afgelopen jaar 32 verschillende soorten. Er zijn geen officiële cijfers over het aantal vogelslachtoffers in heel Nederland.