Weidevogels zijn een van de meest besproken vogels in het veenweidegebied in Rijnwoude. Dit heeft zo zijn oorzaken. De vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude E.O. begon ruim 20 jaar geleden de noodzaak in te zien dat weidevogels de dupe zouden worden van een zeer intensieve landbouw. Rond 1980 werd voorzichtig aan W.V.B. begonnen en nu in 2002 wordt op 600 ha aan W.V.B gedaan. Het is misschien onnatuurlijk deze W.V.B maar doe je niets dan gaan bijna alle legsels verloren.

Nest van een Meerkoet

De vrijwilligers die aan W.V.B doen, zien als belangrijkste taak de soorten, zoals Kieviet Grutto en anderen grond of oeverbroeders in het veenweidegebied, een bescherming te bieden aan de zeer intensieve landbouw. De meeste soorten broeden op gangbaar boerenland en in samenwerking met de agrariŽrs is dan ook met eenvoudige beschermingsmiddelen veel te bereiken. De vrijwilliger ( en ook de boer ) zoekt de nesten op en markeert ze. Deze opsporing begint al vroeg in het voorjaar, half maart. Als beginnend vrijwilliger wordt je begeleid door ervaren w.v beschermer. Het markeren gebeurt door, voor en achter het nest een stok te plaatsen. En op een plattegrond van de percelen worden de nesten in getekend, zodat boer en vrijwilliger ze weten te vinden.

Maaien met beleid

Het nut van deze markering is dat de nesten ontzien kunnen worden bij werkzaamheden zoals bemesten het rollen of maaien, de boer of loonwerker rijd er dan omheen.

De nesten lopen bij beweiding van vee ook een groot risico om vertrapt te worden. Om dit te voorkomen worden nestbeschermers (N.B) geplaatst.

Nestbeschermer Afbeelding van een nestbeschermer Een N.B is een soort kooi dat over het nest wordt geplaatst, ongeveer 70% van nesten onder een N.B kwam de afgelopen jaren uit. Volgens onderzoek zijn op de weilanden waar intensieve landbouw wordt bedreven en niet aan weidevogelbescherming is gedaan, is maar 5% van de nesten niet verloren gegaan. En om dit alles ondanks dat de polders praktisch cultuurlandschap zijn geworden, te willen behouden zijn namens de V.W.G. op dit moment 25 vrijwilligers en ruim 20 boeren in Rijnwoude bezig met W.V.B.


Alle rust om te broeden:
een Kievit onder een nestbeschermer

Lees meer over de werkgroep Weidevogelbescherming in de jaarverslagen: Weidevogelbescherming | Foto's | 2002 » 2003 » 2004 » 2005 » 2006 » 2007 » 2008 » 2009 » 2010 » 2011 » 2012

Enkele foto's zijn beschikbaar die een indruk geven van de het inventariseren van de nesten.

Aantallen per landtype per jaar

Aantal gemonitorde Hectares per Landtype per jaar
Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o. tot 2005

Type / Jaar

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwland

0.00

35.00

0.00

34.00

0.00

50.00

62.90

Grasland

0.00

475.00

24.00

645.24

695.00

770.24

794.20

Overig land

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.80

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotaal groep

0.00

510.00

24.00

679.24

695.00

820.24

863.90

Aantallen in beheer

Jaar
 
Weidevogelbeschermers
Agrariërs
2004
770 hectare
?
?
2003
695 hectare, grasland
26
32
2002
645 hectare, grasland
30
24
2000
510 hectare, gras en maÔsland
21
22

Naar de top van deze pagina.
| Meer informatie over weidevogelbeschermng kunt u inwinnen bij .